BLÅSJÖNS FJÄLLCAMP

BLÅSJÖNS FJÄLLCAMP

Blåsjöns Fjällcamp

www.fjallcamp.se

BOKA STUGA

8/5

Lite av varjePosted by Inger 08 May, 2018 08:25:24
11 grader - sol blå himmel

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3175

Cecilia Mårtensson och Pei Fang Rayban

Lite av varjePosted by Inger 07 May, 2018 07:52:04
I går blev det en Östersundstur där vi förenade nytta med nöjeSvenska Setterklubbens officella utställning som åskådare blev nöjet, sen att bästa hund blev
BIS-1: ESH Pei Fang Rayban, äg. Cecilia Mårtensson med anknytning Stora Blåsjön var inte fel
Grattis till er!!!

Nu dagens fönsterbild
3,9 grader - regn

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3174

5/5

Lite av varjePosted by Inger 05 May, 2018 09:01:51
5,5 grader - små blött ute kan vara av dimman som håller på att lätta

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3173

4/5

Lite av varjePosted by Inger 04 May, 2018 07:38:41
1,9 grader - dimma

Dagens fönsterbild
Stuga 5 är i fockus för att få lite kärleksmiley • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3172

3/5

Lite av varjePosted by Inger 03 May, 2018 07:14:44
5,2 grader - mulet med inslag av ljusa fält - kallblåst
Dagens fönsterbild.
Här håller vi på med rep och underhåll, tvätt och städ.
Och en och annan kaffekopp
Sneglar på viken om isfiske vid stranden ä tar det 2019

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3171

Utvecklad naturturism

PROJEKT UTVECKLAD NATURTURISMPosted by Inger 02 May, 2018 10:52:02

Syftet med projektet är att förstärka Blåsjöns fjällcamps attraktion mot målgrupper och området genom att erbjuda flera tjänster och aktiviteter i det fjällområde som disponeras för fiske, hundträning och småviltsjakt. Syftet är även att bredda antalet målgrupper för att öka antalet gäster och besökare i området.

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en trivsam och tillgänglig miljö som kan marknadsföras till målgrupperna • Comments(3)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3170

2/5

Lite av varjePosted by Inger 02 May, 2018 08:03:45
3,6 grader - mulet
Nu är vårträningen över för i vår, sista dag 30 april en dag med strålande sol och turboföre


 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3169

29/4

Lite av varjePosted by Inger 29 Apr, 2018 07:16:36
I morse -1 nu + 6 i solen - blå himmel med vita stackmoln

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3168

Lördag

Lite av varjePosted by Inger 28 Apr, 2018 07:54:40
-0,2 grader tidigt på morgonen - bland mulet

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3167

26/4

Lite av varjePosted by Inger 26 Apr, 2018 07:44:44
1,8 grader - obefintlig vind - mulet med inslag av blå himmel

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3166

25/4

Lite av varjePosted by Inger 25 Apr, 2018 06:51:54
+2 grader - mulet - blåser kallt

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3165

24/4

Lite av varjePosted by Inger 24 Apr, 2018 07:23:19
Dagens fönster bild:
+3,8 grader - snöar
Nederbörd i olika former i går regn hela dagen i dag snö • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3164

23/4

Lite av varjePosted by Inger 23 Apr, 2018 06:43:49
+3,1 grader - vindstilla - moln med blå inslag


 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3163

21/4

Lite av varjePosted by Inger 21 Apr, 2018 07:19:13
+1,9 grader- mulet - regn

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3162

20/4

Lite av varjePosted by Inger 20 Apr, 2018 07:43:18
+4,7 grader- dimma som lättat - vindstilla och varmt i luften

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3161

Svante Berglund

FiskePosted by Inger 19 Apr, 2018 19:35:52
Idag denna fina Leipikröding på 775 gr som blev den stora fisken
Grattis !!

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3160

19/4

Lite av varjePosted by Inger 19 Apr, 2018 07:44:08
+3,3 grader - mulet -

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3159

Svante Berglund

FiskePosted by Inger 18 Apr, 2018 14:51:37

Leipikvattnet levererar det blev en fin röding på 885 gr som Svante fick upp
Grattis till fin fisken

 • Comments(2)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3158

18/4

Lite av varjePosted by Inger 18 Apr, 2018 08:14:07
-3 till + 4 på två timmar - mulet med blå hål - vindstilla
Ibland när man är bekväm kommer bakslaget direkt. Skulle hämta min kamera med valde telefonen för att fota detta historiska ögonblick.... och hade råkat fingra fram panoramabild så det blev en bild av det skumma slaget, vilket upptäcktes nu på morgonen.
Historiskt ögonblick när Paraboltiden går till de sälla jaktmarkerna.
En tid av kanal letande - parabol ställande - skruvande i kopplingar - byta grejer som jag inte vet namnet på - leta glappkontakter, koppla om bygla över - med andra ord summan av jävelskapet var konstan över tid (många år)
Numera har vi gått över till det marksända digitalanätet och förhoppningsvis en behaglig tillvaro.

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3157

17/4

Lite av varjePosted by Inger 17 Apr, 2018 07:27:47

Morgonbild
-4,9 grader - sol - vindstilla - underbart väder - dom underhållna skoterlederna fungerar fortfarande och är fina.

Hundträning smiley

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3156

14/4

Lite av varjePosted by Inger 14 Apr, 2018 07:03:54
-8.2 grader - sol - tunna slöjmoln - vindstilla

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3155

13/4

Lite av varjePosted by Inger 13 Apr, 2018 07:06:26
-5.5 grader - sol - slöjmoln tunna - svag vind
Vägen genom byn bar

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3154

12/4

Lite av varjePosted by Inger 12 Apr, 2018 07:13:34
-14,4 grader - sol - vindstilla -
Riktigt trivsamt att upprepa ordet på S vilket var en bristvara under 2017 och början på 2018

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3153

9/4

Lite av varjePosted by Inger 09 Apr, 2018 07:12:05
-6,6 grader 🌞- blå himmel- vindstilla
En ljuvlig vårdag i fjällen

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3152

8/4

Lite av varjePosted by Inger 08 Apr, 2018 07:21:55
-8,8 grader - dimma som gick neråt - mulet men ljust mulet - vindstilla -
2 rådjur ligger nere på isen.

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3151

Skoteråkning

Lite av varjePosted by Inger 05 Apr, 2018 20:31:02
Vinjetten lånad av Monika Hansson

Läs inlägget från Naturvärdarna i Frostviken. En utförlig beskrivning vad som gäller och hur man i Frostviken arbetar med skoterfrågor.
Där upplyses om att rätten att köra snöskoter på annans mark hör till den s.k. privaträttsliga delen av lagstiftningen, dvs bestämmelser som reglerar vad som gäller mellan enskilda.
Terrängkörningslagen reglerar enbart förhållandet mellan staten och den enskilde.
Allemansrätten är dock icke-motoriserad. Så snart man brukar ett motorfordon kan man alltså inte längre hävda att man färdas med stöd av allemansrätten.
(Citat ur inlägget)

Nedan Daniel Messelt Naturvärd i Skoterprojektet

Vi har sett att det diskuteras en del på sociala medier om skoteråkningen i Frostviken. Därför kommer här ett inlägg om våra tankar och den information vi fått runt detta.

Den svenska terrängkörningslagstiftningen är offentligrättslig, dvs den reglerar enbart förhållandet mellan staten och enskilda. TKL (terrängkörningslagen) stadgar ett generellt barmarkskörningsförbud i Sverige.

Motsatsvis är det alltså tillåtet att köra snöskoter på väl snötäckt mark (på områden som tål det och är tillåtna, dvs inte på skadekänslig åkermark, över skogsplanteringar, tomtmark m.m.). TKL säger dock ingenting om rätten att köra snöskoter på annans mark. Frågan om rätten att köra snöskoter på annans mark hör till den s.k. privaträttsliga delen av lagstiftningen, dvs bestämmelser som reglerar vad som gäller mellan enskilda.

Allemansrätten ger var och en rätt att passera över, och tillfälligtvis uppehålla sig på, annans mark utan att först be markägaren om lov. Man får dock inte gå för nära inpå hus där folk bor eller annars bete sig så att man ger upphov till störningar eller skador. Allemansrätten är dock icke-motoriserad. Så snart man brukar ett motorfordon kan man alltså inte längre hävda att man färdas med stöd av allemansrätten. Det är enbart med stöd av allemansrätten man får vara på annans mark utan lov, vilket rent juridiskt medför att markägarens lov krävs om man ex vis avser att köra snöskoter på annans mark.

Dessa juridiska förhållanden har dock aldrig prövats i domstol, varför det i nuläget inte går att säga med full säkerhet vad som egentligen gäller kring dessa principer.

Inom ramen för projektet vill vi dock inte sväva i ovisshet kring rätten att köra på annans mark. Så bygger man inte en långsiktigt hållbar modell. Därför har vi också involverat markägarna från ett tidigt stadium och skrivit avtal med dem, så att det ska stå klart för alla vad som faktiskt gäller för nyttjandet av leder och friåkningsområden som ryms inom gränserna för det kommunala regleringsområdet.

Allemansrättsligt brukande av naturen är gratis, vilket framgår av svensk grundlag (regeringsformen). Man kan alltså inte ta (tvingande) betalt för allemansrättsligt nyttjande. Eftersom snöskoteråkning inte omfattas av allemansrätten finns det alltså inget som hindrar att man inför tvingande avgifter för snöskoteråkning. Tvärtom är just möjligheten att ta betalt ofta en förutsättning för att kunna finansiera skoterledhållning och annat oftast ideellt arbete som krävs för att kunna erbjuda bra och ordnad skoteråkning.

Att det kommunala regleringsområdet är överklagat påverkar inte i sig möjligheten att ta betalt för snöskoteråkning, men i väntan på att frågan avgörs så är allt egentligen lika som förra året, och vi ser under tiden avgiften som frivillig. Men det finns ändå goda skäl att betala – framför allt eftersom alla pengar som kommer in oavkortat går till att lägga en bra grund för en väl fungerande skoteråkning, led som friåkning, i Frostviken i framtiden.

Mot bakgrund av det som sägs ovan rekommenderar vi att man håller sig till utpekade friåkningsområden (gröna områden) även i år. Mycket arbete har redan lagts ned på att förankra dessa områden, och de har funnits vara väl lämpade för just friåkning, utan att det uppstår konflikt med andra intressen. Andra områden är förbjudna eller olämpliga för friåkning av andra anledningar. Av hänsyn till alla de parter som berörs av skoteråkningen i Frostviken vädjar vi därför till alla att redan nu följa våra rekommendationer – vi vill kunna erbjuda en högkvalitativ produkt, och det har vi möjlighet att göra inom ramen för den modell vi tagit fram inom projektet.

Naturvårdsverket, som är centralt ansvarig myndighet i frågor rörande terrängkörningslagstiftningen, samordnar också Nationella Snöskoterrådet. Representanter från Naturvårdsverket/Skoterrådet (inklusive juridisk expertis) är också involverade i projektet i Frostviken, varför ytterligare frågor kring de juridiska aspekterna av skoteråkning med fördel också kan ställas till dem.

M.v.h Daniel Naturvärd

 • Comments(1)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3150

4/4

Lite av varjePosted by Inger 04 Apr, 2018 07:55:43
-4,2 grader - blåser kallt - mulet med små blå inslag.
Efter ett fantastiskt väder alla dagar i snart 14 dagar utan blåst och utan snö.
Efter en vinter som den vi haft har man på något sätt blivit blåsallergiker trot att det inte blåser mycket så tyckar jag att det är inget bra.

I går kväll sent tittade jag ut genom fönstret då var pistmaskinen i full gång att fixa fina leder
All heder åt du som kör och gör fint till oss andra som kan sitt inne i stugvärmen eller sova medans du gör fint

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3149

3/4

Lite av varjePosted by Inger 03 Apr, 2018 07:39:48
-12,2 grader - mulet men kan bli finväder idag igen

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3148

2/4

Lite av varjePosted by Inger 02 Apr, 2018 08:16:03
-8,2 grader - mulet - svag vind

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3147

Fjällträning

Lite av varjePosted by Inger 01 Apr, 2018 08:07:52
-15,7 grader - sol något litet moln
Bajan avance
Ripdans på Storfjället
Ripa på väg bort
En fatastisk eftermiddag/ kväll på fjället

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3146

31/3

Lite av varjePosted by Inger 31 Mar, 2018 07:38:41
-18,8 grader - sol och blå himmel
Ska det vara så här i vårt område?
Bilder från Skacken tagna under långfredagen.

 • Comments(1)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3145

Fjällträning

Lite av varjePosted by Inger 30 Mar, 2018 08:00:52
-18 sol vindstilla

Igår åkte vi upp på fjället och tränade med Bajan • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3144

29/3

Lite av varjePosted by Inger 29 Mar, 2018 07:39:07
-20 grader vindstilla sol
Ännu en dag med underbart fjällväder

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3143

Peter Karlsson

FiskePosted by Inger 28 Mar, 2018 08:21:04
-17,6 grader och kanon väder idag igensmiley
Gårdagen fångst på Blåsjön fina fiskar fångade av Peter Karlsson
Grattis!!!

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3142

27/3

Lite av varjePosted by Inger 27 Mar, 2018 07:53:41
-21,7 grader - vindstilla - sol
Kalla nätter och förmiddagar men underbara eftermiddagar
Mycket snö ca metern och vinterväg genom byn och uppöver

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3141

25/3

Lite av varjePosted by Inger 25 Mar, 2018 07:21:33
-3,3 grader - snöat igår kväll /natt några cm - svag vind skönt ute

 • Comments(2)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3140

Peppe och Raumo och Tulikke

FiskePosted by Inger 17 Mar, 2018 18:30:28
Några bilder från våra fiskares fångster idag
Fint att det börjat nappa igen😁
Peppe Norbergs fångst idag
Raimo och Tuulikkes go fiskar
Tack för era bilder👍

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3139

Stuga ledig

Lite av varjePosted by Inger 17 Mar, 2018 11:25:49
4 bädds stuga fullt utrustad för självhushåll ledig vecka 13
24/3 - 31/3
pris 3900 kronor

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3138

16/3

Lite av varjePosted by Inger 16 Mar, 2018 07:16:59
Kallt -25,5 grader det positiva torr kyla utan vind och solen kommer att vinna över kyla under dagen

 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3137

15/3

Lite av varjePosted by Inger 15 Mar, 2018 07:17:39
-27,2 grader - brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - men sol på ingående så eftermiddagen bli ännu en bonus eftermiddag
Enligt sakunninga fiskare så är det Blåsjön som leverar trögt på många andra sjöar


 • Comments(0)//bluelake2.fjallcamp.se/#post3136
« PreviousNext »